Hrdý Milan +420 602 193 283
Recyklace Dobkovice +420 412 543 106

Nabízíme: 

CENÍK UKLÁDKY BIOODPADU 2024


KOMPOSTOVANÁ ZEMINA

zemina 0-8
zemina kompostovanná

Ceny zeminy jsou uvedeny v Ceníku materiálu


Drtic biodpadu JENZ AZ660 Drtic Keestrack Argo Tridicka Portafill 5000 CT Bubnovy tridic Terra Select T40 Drtic Duratech HD 9


Drcení dřeva a klestů mobilním drtičem JENZ AZ 660. Je to vhodná volba k drcení biologického a dřevního odpadu.

Drcení stavebního odpadu, včetně betonu, asfaltových ker, železobetonu a kameniva drtičem KEESTRACK ARGO.

Třídění nadrceného stavebního odpadu, šterků, písku, zemin a dalších sypkých materiálu třídičem PORTAFILL 5000 CT na požadované tři frakce : 0-8 mm, 8-32 mm, 32- > mm.

Mobilní bubnový třídič TERRA SELECT T40 je vhodný pro třídění zeminy, kompostu, štěrku, štěpky, kůry a dalších sypkých materiálu.

Drtič DURATECH HD-9, určení k drvení bioodpadu a dřevního odpadu.

Jsme schopni drtit a třídit na přání zákazníka, po celé ČR.

 


kompostarna 1 1600x598
kompostarna 2 1600x598
kompostarna 1 1000x430